Na aké množstvo mám nárok?

Každá položka v zozname potravín na recept obsahuje značku, ktorá upresňuje maximálne množstvo, ktoré vám lekár môže predpísať na jeden mesiac. Jednotlivé množstvá uvádza nasledovná tabuľka:

SkratkaKód a názov podskupinyMnožstvo /mesiac
Do dovŕšenia 5 rokov veku
Množstvo /mesiac
Od dovŕšenia 5 rokov veku do dovŕšenia 10 rokov veku
Množstvo /mesiac
Od dovŕšenia 10 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku
Množstvo /mesiac
Od dovŕšenia 15 rokov veku
L2V06CEA1 Bezlepkové potravinové suroviny – základné múky p.o.
V06CEA2 Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne múky p.o.
V06CEA4 Bezlepkové potravinové suroviny – doplnkové p.o.
V06CEB1 Bezlepkové potraviny – chlieb, pečivo p.o.
5 kg6 kg8 kg10 kg
L3V06CEA3 Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne, iné.
(krupica)
1 kg1 kg1 kg0,5 kg
L4V06CEB2 Bezlepkové potraviny – cestoviny p.o.1 kg2 kg2 kg2 kg
L5V06CEB3 Bezlepkové potraviny – doplnkové p.o.10 ks10 ks10 ks6 ks
L11V06CEB4 Bezlepkové potraviny – doplnkové, polotovar p.o.2 ks2 ks4 ks4 ks

L2 – množstvový limit zahŕňa všetky prípravky menovaných skupín dietetických potravín súhrnne

Bezlepkové potravinové suroviny a potraviny je možné predpisovať v horeuvedenom množstve maximálne na tri mesiace.