Kto mi môže potraviny predpísať?

Každá položka v zozname potravín na recept obsahuje tzv. preskripčné obmedzenia. Znamená to, ktorý lekár môže danú dietetickú potravinu predpísať. V prípade bezlepkových potravín sú to obvykle títo lekári:

SkratkaOdbornosť lekára
GITLekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore
gastroenterológia
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
ALGLekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore
klinická imunológia a alergológia
pediatrická imunológia a alergológia
DERLekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore
dermatovenerológia
INTLekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore
vnútorné lekárstvo
PEDLekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore
pediatria
všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Kompletný zoznam skratiek odborností lekárov nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.