Mám na to nárok?

Bezlepkové potraviny sú niekoľkonásobne drahšou náhradou bežných potravín obsahujúcich lepok. Pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní, sú však jedinou možnosťou liečby. Na Slovensku sú základné bezlepkové potraviny čiastočne hradené zo systému zdravotného poistenia. Lekári v súčasnosti môžu bezlepkové potraviny predpísať pacientom:

  1. s biopticky dokázanou celiakiou,
  2. s diagnostikovanou potravinovou alergiou na pšenicu na základe klinického obrazu a pozitivity špecifických IgE protilátok pomocou FEIA, RAST alebo ELISA metódy alebo pozitivity kožného prick testu (SPT) alebo epikutánneho atopického patch testu (APT) alebo eliminačno-expozičného testu,
  3. trpiacich dermatitis herpetiformis.

Opýtajte sa svojho lekára, či máte na potraviny na recept nárok.